Uzman ekibimizle Sıfır Atık Danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

 

Sıfır Atık Nedir?

İsrafın önlenmesini, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasını, daha sürdürülebilir ürünler tercih edilmesini, kaynakların verimli kullanımının sağlanmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması gibi hedefleri kapsayan sistemdir.

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi?

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak atık durumuna geldikten sonra oluşan tüm atıkların özelliğine ve türüne göre kaynağında ayrı toplanarak çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesine kadar geçen süreci içeren ve sıfır atık yaklaşımını hedef alan yönetim sistemidir.

 

Sıfır Atık Belgesi?

Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan hususlar çerçevesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran yerlere verilecek belgedir.