Çevre ve Atık yönetimi Geri Dönüşüm Sektöründe müşteri için operasyonel açıdan en yetenekli ve güvenilir bir ortak olabilmek ve üstesinden gelecek kadar büyük ve özen gösterecek kadar küçük, hızlı ve esnek organizasyonumuz aracılığıyla maksimum müşteri memnuniyeti için çaba sarf ediyoruz.

 

Hepimiz, Emre Metal Geri dönüşüm takımının tüm üyeleri, ISO9001:2015 şartlarına uygun olarak müşterilerimiz ile hem fikir olduğumuz gerekliliklerde toplam memnuniyeti sağlamak için, çevre ve geri dönüşüm hizmetleri sunmayı taahhüt ederiz.

  1. Sağlanan çevre ve geri dönüşüm hizmetleri ile günlük yaşamımızın parçası olarak sürekli iyileştirme yapmak, iş proseslerimiz doğrultusunda kalite yönetim sisteminin verimliliğini sürekli iyileştirmek ve böylelikle ideal kalite, güvenilirlik ve verimlilik elde etmeyi taahhüt ederiz.
  2. Tüm sözleşmeli ve düzenleyici gerekliliklerin farkına varılmasını ve bunların kontrolünün doğru bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için kalite sistemimizi yaşatmayı ve katkıda bulunmayı taahhüt ederiz.

 

HEDEFLER

  1. Ekip ve bireysel mülkiyet ve sorumluluk ile müşteri memnuniyetini hedefleyen tam bir katılım. Kalite konularında iletişim ve aktif katılım ile çalışanların performanslarının geri dönüşüm ve süreçlerimizin kalitesi üzerindeki etkisi hakkında çalışanların farkındalığını sağlamak.
  2. Geri kazanım işçilerinin eğitim, öğretim ve deneyimlerden elde edilen bilgiyi kullanarak, doğru araçlar ile işi doğru yapmalarını sağlamak.
  3. Kalite sistemi standart dökümante edilmiş bilgi, kanıtlanmış standartlar ve en iyi örnek uygulamalarını tüm fonksiyonlar ve alanlarda yaygınlaştırmasını sağlamak.
  4. Kalite sistem tasarımımızda risk temelli düşünme ve tutumu güçlendirerek, doğrulamak yerine önlemeyi, aynı zamanda deneme yanılma yaklaşımı ile organizasyonun tüm seviyelerinde yeni fikirler geliştirmeyi hedefleriz.

Müşterilerimizin kalite, maliyet ve çevre geri dönüşüm hedeflerine ulaşmak için müşteri ve tedarikçilerimizle kısa ve uzun vadeli ilişkiler kurup geliştirmeye hedefleriz.