Geri Dönüşüm Firmaları

 

Geri Dönüşüm Firmaları, yeniden değerlendirilme ihtimali olan atıkların birtakım işleme yöntemlerinden geçerek ham madde haline getirildikten hemen sonra üretim sürecine dönmesidir. Kullanıldıktan sonra atık olan malzemelerin çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçerek ham madde olarak tekrar üretim safhasına geçmesidir.

 

Geri dönüşümün amaçları arasın da atık olan çöp miktarının en aza indirgenmesidir. Geri dönüşüm ürünleri nelerdir? Cam, alüminyum, çelik, ahşap, kağıt, pil, motor yağı, plastik, elektronik atıklardır. Bu ürünler geri dönüştürülerek tekrar kişilerin kullanımına sunulur. Bu işi yapan birçok geri dönüşüm firmaları vardır. Çeşitli ülkelerin kaynak ihtiyacını karşılayarak çeşitli ülkelerden ithal edilen ürünlere ödenen döviz miktarını da azaltır. Geri dönüştürülen ürünler ülke ekonomisinde birçok öneme sahiptir.

 

Geri dönüşüm kazanımları toplam da temel 4 aşamada gerçekleşir. Günümüz teknolojileri ile birlikte ortaya çıkan geri dönüşüm yöntemleri türlerine göre farklılık gösterebilir. Bunlar; toplanan ürünlerin ayrıştırılması, sınıflandırmalarının yapılması, değerlendirilmesi ve yeni ürün olarak elde edilmesidir. Geri Dönüşüm aşamalarının temel esaslarını Çevre ve Şehircilik bakanlığı yönetmektedir. Geri Kazanım Firmaları atık kod ve şeçimleri ne göre geri dönüşüm lisanslarını almakla yükümlüdürler.

 

Lisans ve Çevre İzin konularından örnek olarak;

  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi AEEE,
  • Tehlikesiz Atık Toplama ayırma tesisi TAT
  • Hurda Akü Geçici Depolama
  • Çevre İzin Lisans Belgeler
  • Tehlikeli Atık Taşıma MOTAT
  • ISO Standartları
  • ÇED Raporu

Geri Dönüşüm firması; çevre izin ve lisans yetkilerine sahiptir.

 

Plastik Geri Dönüşüm Firmaları

Öncelikle plastik geri dönüşüm firmaları tarafından atıklar oluştukları yerde çöplerden ayrılarak biriktirilir, Ambalaj olan atıkların kesinlikle ayrı ayrı biriktirilmesi gerekmektedir. Kişilerin evlerinden ya da iş yerlerinden atıklar toplanarak ayrıştırılmaktadır. Belediyelerce belirlenen atık toplama aracı ile yapılmaktadır. Ayrı ayrı toplanan ürünler çeşitlerine göre ayrıştırılır. ( cam, kağıt, pil, plastik, elektronik atıklar gibi) Bu ürünler yeniden kullanım için ayrıştırıldıktan sonra hazırlanır ve piyasaya sunulur. Bu sayede birçok istihdam sağlanmış olur ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlanmış olur.

Geri dönüşüm ile enerji tasarrufu da sağlanmış olacaktır. Uzun vadede verimli olabilecek bir ekonomik bir yatırımdır. Çevremiz de ham maddenin azalması ile de ekonomik birçok problemler çıkabilir. Bu sayede ekonomi üzerinde pozitif sonuçlar sağlayacaktır. Doğal kaynaklarımızın korunması sağlanmış olur. Enerji tasarrufu sağlanmış olur. Atık miktarları azaltılarak çöp işlemlerin de kolaylık sağlanmış olur. Birçok kişiye istihdam sağlanmış olur.

 

Her ürün için geri dönüşüm firmaları için çok fazla farklılıklar gösterir. Her ürün de yapılacak işlemler çok ayrıdır. Aşamaları değişkenlik gösterir. Örneğin; Kağıt çamurunun hazırlanması için su içinde tabakalarına ayrılır. Atık kağıt sürekli olarak geri dönüşümü sağlanamaz. Her geri dönüşüm de liflerin boyutu kısalabilir ve liflerin yapışması zor olacağından çeşitli maddeler kullanılmadan geri dönüşüm sağlanamaz.