Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

 

Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm firması tarafından ​​​Tehlikesiz atık geri dönüşümü diğer adı ile metal geri dönüşümü olarak adlandırılmaktadır. Demir, bakır, alüminyum, çelik, nikel, bronz gibi geri dönüşümü tehlikesiz atıkların geri kullanılması için em geri dönüşüm harekete geçmiştir. Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm eskimiş birçok metalin geri dönüşümü yeniden üretim prosesi içerisine %95 oranında enerji kazancı sağlayarak büyük bir başarı elde etmiştir.

 

Metal Geri Dönüştürme

​​​​​​

Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm tarafından tehlikesiz geri dönüşüm alanında bir çok metali ayrıştırıp dönüştürerek yeni üretim olanaklarında kullanılmasını sağlamaktadır. Geri dönüşüm için işleme alınan metaller iki tane temel sınıfta incelenmektedir. Bunlardan birincisi içerisinde demir bulunduran metaller, ikincisi ise içerisinde demir bulundurmayan metallerdir.

 

Bu şekilde iki ana gruba ayrılan metaller kolayca birbirinden ayrılarak dönüştürülmektedir. Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm tarafından lisanlı geri dönüşüm ortamlarında tamamen kontrollü bir şekilde işlemi tamamlanan metaller piyasaya tekrar kazandırılarak tekrar kullanıma sunulmaktadır.

 

 Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm

 

Geri dönüşüme geçmiş yıllardan beri önem veren değerini kaybetmiş metallerin tekrar kazanılmasında rol oynayan em geri dönüşümün bu sayede atık kirliliğine karşı büyük bir mücadele vermektedir. Em geri dönüşüm firması tarafından son teknoloji kullanılarak geri dönüşümü sağlanan binlerce ton metal ülke ekonomisine kazandırılmıştır.

 

Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm bu güne kadar birçok geri dönüşüm sürecinde uzman ekibi ve tecrübeli kadrosu ile geri dönüşüm hizmeti vermektedir. Bu sayede alanında başarılı firmalar içerisinde saygın bir yere sahiptir.

 

Geri Dönüşüm Sonrası

 

Onlarca çeşit atık metalin tekrar piyasaya kazandırılması ülke ekonomisine büyük oranda destek olarak gelişmesine yönelik katkı sağlamaktadır. Bunların dışında atık maddelerin em geri dönüşüm tarafından geri dönüşüm sürecine alınması çevredeki kirliliği azaltmaktadır. Tehlikesiz atık geri dönüşümü yapan Emre Metal Entegre Atık Geri Dönüşüm birçok alanda olumlu yönde ülkeye katkıda bulunmaktadır.

 

ATIK KODU ATIK TANIMI
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 10 Atık metal
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontrplak ve kaplamalar
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
07 02 13 Atık plastik
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10 Haddehane tufalı
10 03 02 Anot hurdaları
10 03 05 Atık alüminyum oksit
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14 Anot hurdası
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 19 Plastik
16 01 20 Cam
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 08 Tekstil malzemeleri
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller