Günümüzde kurumsal firmalar, kanunen saklama süresi dolmuş ve imha zamanı gelmiş evrakların veya bir daha kullanımı istenmeyen ürünlerin kullanılamayacak şekilde imha edilmesini istemektedir. Firmamız müşterileri için imha hizmetini profesyonel bir şekilde organize etmektedir. Kurumlardan gelen arşiv, evrak, dosya ve ürünler imha prosesine alınmaktadır. Ürünler gerek mekanik kırıcı ve kesiciler yardımıyla, gerekse de uzman personel tarafından manuel olarak tekrar kullanılmayacak duruma getirilmekte, kamera ve fotoğraf kayıtları ile desteklenmektedir. Güvenli imha hizmeti kapsamında sunduğumuz çözümler, çevreyi koruma koşulları doğrultusunda yeniden dönüşüme imkân vermektedir.

Sunulan İmha Hizmeti

Gerekirse imha hizmetinden yararlanmak isteyen işletmelerle bilgi güvenliği ve gizliliği çerçevesinde sözleşme imzalanır.
İmhası gerçekleştirilecek arşiv, evrak, dosya ve ürünler tesise getirilir.
Arşiv, evrak, dosya ve ürünler parçalayıcıdan (shredder) geçirilerek tekrar birleştirilmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmak suretiyle parçalanır.
Parçalayıcıdan geçen ürünler presleme ünitesinde sıkıştırılır.
Bu yöntemle imha ürünler çeşitli geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek geri dönüşüm maddesi olarak tekrar kazanılır.
İstendiği durumda imha sürecinin tamamı, işletmenin yetkilendirdiği bir kişi tarafından imhanın gerçekleştiği yerde izlenebilmektedir.
İmha süreci güvenlik kameralarıyla kayıt altına alınır.
İmha süreci sonunda imha raporu hazırlanır.
İşletmenin talebine göre, imha sürecinin görüntü kayıtları da bir CD’ye kaydedilerek işletmelere teslim edilir.