KALİTE, SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Emre Metal Geri Dönüşüm olarak toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde; çalışanlarımızın, müşterilerimizin, bayilerimizin ve tedarikçilerimizin şirketimizle olan faaliyetlerinde gerekli olan ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak çözümler geliştirmekteyiz. Aynı zamanda tüm ürün ve hizmetlerimizi insan sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, çevreye duyarlı ve müşteri memnuniyetine uygun bir yaklaşımla sunmaktayız.

 

SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) ilkelerini tüm faaliyetlerimize entegre etmek ve çalışanlarımızın aktif katılımı ile titizlikle uygulamak  en büyük önceliğimizdir.SEÇ sorumluluğumuzu yansıtan Emre Metal Geri Dönüşüm gerçekleşen tüm operasyonlarda, toplumun ve çalışanların emniyetini sağlamak ve çevreye karşı duyarlı olmak temel amacımızdır.

 

HEDEFİMİZ;

  • Emre Metal Geri Dönüşüm istasyonlarında kazaya sebep olabilecek tehlike ve risklerin giderilmesini sağlamak,
  • Acil durumlara etkin müdahale edilebilmesi amacıyla istasyonlarda acil durum planı ve tatbikatı yapılmasını sağlamak,
  • Emre Metal Geri Dönüşüm SEÇ standardı oluşturmak ve istasyon faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla periyodik olarak istasyon kontrolleri gerçekleştirmek ve iyileştirme yönünde aksiyonlar almak,
  • Planlama ve performans izleme sistemi kurarak istasyon SEÇ sürecinin sürekli olarak gelişmesini sağlamak,
  • Bayi personeline sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kapsamında verilen eğitimler ile SEÇ bilinci, farkındalığı ve bağlığı oluşturmak,
  • İstasyon faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevresel etkilenmenin en aza indirilmesi yönünde tedarikçilerimizi bilinçlendirmek.