AEEE – Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisansı


Atık Akümülatör Geçici Depolama Lisansı


Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Lisansı


ÇED Raporu


Çevre İzin Lisans Belgesi


MOTAT – Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

AKÜDER Yetki Belgesi

ISO 9001

ISO 14001


ISO 45001


ISO 27001