Veri İmha

Bilgisayarlar hayatımızın her alanına girince, yaptığımız işlerin bütününü bilgisayar sistemleri ile yapar olduk. Bu da dijital yaşamda bir çok gerekli gereksiz bilgilerin çoğalmasına sebebiyet verdi.Buna paralel olarak da, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının, özel şirketlerin gizliği olan verileri artmış oldu. Her geçen gün daha da artan bu gizi bilgilerin güvenilir ortamlada saklanması da zamanla sorun olmaya başladı.

Bunun için XNET arge faaliyetleri oluşturularak, özel cihazlar ve yazılımlar tasarlayarak güvenli veri imha ile ilgili bir takım standartlar oluşturdu. Bahsedilen standartlar geri dönüşüm, çevre kirliği, kullanım koşulları gibi şartlardan oluştu. Verilerin güvenli imhasından sonra, veri imhası yapılacak olan veri kaydedicinin tekrardan kullanılıp, kullanılmamak istenmesi gibi seçenek de vardır.

Güvenli imha hizmeti 3 ayrı yöntemle yapılmaktadır:

Fiziksel imha methodu

Yakma, öğütme, eritme, ve kimyasal arıtma da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir. Bu yöntem sürücüyü çalışamaz duruma getirmek ve verilerin üzerinde olduğu medyaya hasar vermek amaçlı yapılır.

Fiziksel imha doğru bir işleme tabi tutulduğunda kesin çözümdür. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmaz, günlük hayatınıza geri dönmenizi sağlar ve kesin sonuçtur. Ancak bu işlemler kesinlikle eğitimli ve yetkili personel tarafından, bu işler için özellikle dizayn edilmiş cihzlarla yapılmalıdır.

Yazılımsal veri imha

Kurumsal firmalar ve devlet dairelerinin tercih ettiği bir yöntem değildir. Genellikle bireysel kullanıcıların baş vurduğu bir yöntemdir. Yazımsal olarak imha edilmiş veriler harddisk yüzeyinde bir veri barındırmadığı için güvenle tekrar kullabilmektedir. Hard disklerin geri dönüşümde daha fazla değeri olmaktadır.
Sürücü sektörlerin her birinin üzerine anlamsız veri desenleri yazarak uygulanan bir yöntemdir. İmha süreci 1 ve 0 kombinasyonu ile veri üzerine çalışır. Güvenlik düzeyi tüm sabit disk üzerindeki datalara yazıldığı sayı ölçüsünde artar . Bu silme işlemi için sertifikalı yazılım kullanmak en iyisidir ve bu silme işleminin yapılma süreçlerini ve hangi yazılımla yapıldığını belirten bir raporlama yapılır.

Manyetik alan bozma yöntemi ile veri imha

Sabit disk üzerindeki verileri yok etmek için güçlü elektromanyetik alan üreten bir makine kullanarak yapılır. Manyetik alan bozma yöntemi ile veri imhası yapan cihazlar genelde pahallı ve bakımları çok önemlidir. Bu cihazlar sadece manyetik alan veri imhası için kullanılmaktadır.