ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 27001

AEEE – Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisansı

Atık Akümülatör Geçici Depolama Lisansı

Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Lisansı

ÇED Raporu

Çevre İzin Lisans Belgesi

MOTAT – Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

AKÜDER Yetki Belgesi