Geri Dönüşüm Hizmetleri

 

Yeniden kullanılabilme özelliği olan atık maddelerin bir takım işlemlerden geçirilerek yeniden üretim sürecine dahil edilmesi sürecine geri dönüşüm denmektedir. Geri dönüşüm hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Çünkü dünya kaynakları giderek azalmakta ve artan talebe yeterli cevabı verememektedir. Peki, geri dönüşüm nedir nasıl yapılır?

 

Geri Dönüşümün Önemi

 

Ülkemizde özellikle belediyeler ve özel şirketler çeşitli geri dönüşüm projelerini hayata geçirmiş bulunmaktadır. Dünya kaynaklarının lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atık maddelerin kaynağında ayrıştırılması ile atık malzemelerin miktarının artışı da engellenmektedir. Demir, bakır, kurşun, kağıt, plastik, cam, kauçuk ve elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ile ülke ekonomisi büyük ölçüde fayda görmektedir. Peki, geri dönüşüm nedir nasıl yapılmaktadır?

 

Kullanılmış kağıtların geri dönüşüme katılması hava kirliliğini %74, su kirliliğini %35 su kullanımını %45 azalttığı ve 1 ton atık kağıdın dönüşüme katılmasıyla 8 adet ağacın kesilmesi önleyebilmektedir. Geri dönüşüm hizmetleri sayesinde elde edilen malzeme endüstriyel işlem faaliyetlerini azalttığı için enerji tasarrufu sağlamaktadır. Metal içecek kutularının geri dönüşüme katılması ile metal doğrudan eritilmekte ve yeni ürün haline dönüştürülmektedir. Böylece üretim için maden cevherine ve maddenin saflaştırılması gibi işlemlere gerek duyulmamaktadır.

 

Bu sayede yaklaşık % 96 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bilinmektedir. Geri dönüşüm hizmetleri sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçilmekte, hem de üretim giderlerinin azalması ve doğal kaynakların gelecek nesillere yeter duruma gelmesi sağlanmaktadır. Peki, geri dönüşüm nedir nasıl yapılmaktadır? Geri dönüşüm hizmetleri sayesinde denizlerin, toprağın ve havanın kirlenmesinin önüne geçilmekte, özellikle tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.

 

Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

 

Doğal kaynakların korunması sağlanır.

 

Enerji tasarrufu sağlanır.

 

Hava, su ve toprak kirliliğinin önüne geçilir.

 

Ekonomiye katkı sağlanır.

 

Geri Dönüşüm Yapılabilen Maddeler Nelerdir?

 

Kağıt, cam, alüminyum, plastik, pil, bilgisayar atıkları, elektronik atıklar, beton, organik atıklar, tekstil ürünleri ve ahşap ürünler.

 

Hizmet Yönetimi

 

Tesislerimizde atık yönetimi hizmeti, tesiste oluşan malzeme çeşidine göre ve miktarına göre şekillenmektedir. Atık toplama sistemleri, personel sayısı ve niteliği, sevkiyat aralığı gibi hususlar belirlenerek plan ve program yapılmaktadır. Yüksek miktardaki atıklar için kompakt pres uygulaması, tesislerde atıkların birikimi için konteynır ve kilitli kasa gibi çözümler uygulanmaktadır. EM çevre olarak dönüşümü yapılabilecek tüm atıkların kullanılması ve ekonomiye kazandırılmasını, doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir bir çevre oluşturulması için mücadele etmekteyiz.